Logo
Print this page

Karta Dużej Rodziny


Joanna Nowak, Sekretarz Gminy Suchy Las

Wprowadzenie rządowego programu Karta Dużej Rodziny zbiegło się praktycznie z wprowadzeniem karty samorządowej, realizowanej na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las, dlatego wyjaśniam Państwu kwestię współistnienia obu programów.

W listopadzie ubiegłego roku Rada Gminy Suchy Las uchwaliła uchwałę nr XLI/442/13 w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”. Kilka miesięcy trwało przygotowanie zarządzeń wykonawczych i ustalenia z potencjalnymi partnerami Gminy w zakresie realizacji Programu. W ostatnim czasie czekaliśmy również na wejście w życie – zapowiadanej wcześniej – rządowej Karty Dużej Rodziny, aby uniknąć ewentualnego dublowania się obu przedsięwzięć. Ostatecznie udało się wystartować z obydwoma programami w jednym terminie – od 16 czerwca bieżącego roku.

Karta Dużej Rodziny wprowadzona programem rządowym, obowiązuje na terenie całego kraju i dotyczy obszarów, wymienionych na stronie www.rodzina.gov.pl. Natomiast samorządowa Karta Dużej Rodziny wydawana jest wyłącznie mieszkańcom gminy Suchy Las, spełniającym określone kryteria. 

Obie Karty praktycznie się uzupełniają, choć zasady ich wydawania nie są identyczne. W Urzędzie Gminy każdy zainteresowany może za jedną wizytą, u jednego pracownika, pobrać oba wnioski i załatwić formalności dotyczące obu dokumentów. Kartę samorządową wydajemy w ciągu kilku dni, czas oczekiwania na kartę ogólnopolską to około 30 dni.

Trwa czas wdrażania Kart Dużej Rodziny, ciągle zmienia się liczba partnerów obu kart, to jest podmiotów, które stosują ulgi dla ich posiadaczy. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi i sugestie dotyczące realizacji zarówno karty samorządowej, jak i rządowej. Każdą rodzinę, która spełnia kryteria, zachęcamy do skorzystania z obu kart.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informacje o porgramach, wnioski do pobrania

 

RZĄDOWY PROGRAM

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014.755), od 16 czerwca br. rodziny wielodzietne (utrzymujące przynajmniej trójkę dzieci) mogą składać wniosek w Urzędzie Gminy Suchy Las o wydanie Karty Dużej Rodziny zwanej dalej „Kartą”. Karta dotyczy rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Beneficjentami są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) albo osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3) dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Karta wydawana jest bezpłatnie. Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek (WNIOSEK) i oświadczenie (OŚWIADCZENIE), które można także otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13. Wypełniony wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Suchy Las (p. 118), przy okazaniu oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia
- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl i jest aktualizowana na bieżąco.

GMINNY PROGRAM

Celem Programu jest wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych wychowujących minimum trójkę dzieci. Gmina Suchy Las czyni to przez ułatwienie im dostępu do kultury, sportu, rekreacji i innych usług.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Suchym Lesie

www.kartaduzejrodziny. suchylas.pl

Park Wodny Octopus w Suchym Lesie (Gminny Ośrodek Sportu)

Ośrodek Pomocy Społecznej Suchy Las


Pozostali partnerzy:

- Perfect Eye Optic Salon Optyczny w Galerii Sucholeskiej, ul. Obornicka 85, Galerii Podolany w Poznaniu ul. Strzeszyńska 63 i w Centrum Handlowym Piotr i Paweł w Poznaniu przy ul. Druskiennickiej 12A;

- NEO Jarosław Ślęzak w Suchym Lesie, ul. Kwiatowa 70/3;

- Prywatne Przedszkole Piraciki w Suchym Lesie, ul. W. Bogusławskiego 58;

- Apteka Rodzinna Aneta Zagórska-Sikora w Biedrusku, ul. Poznańska 39;

- Sklep Meblowy przy ul. Nowy Rynek 2 w Suchym Lesie;

- Caffe &Crema Kawiarnia Poznań Plaza;

- AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 (pomoc prawna);

- Sklep „MC” Biedrusko ul. Zjednoczenia 12;

- „Wspaniały Czas-Centrum Kosmetyki Profesionalnej” Suchy Las ul. Gajowa 14;

- Empik School Poznań ul. Serbska 11, Poznań ul. 27 Grudnia 17/19, Poznań ul. Św. Marcin 46/50;

- Berpo s.c. Suchy Las ul. Szkółkarska 25, Poznań ul. Św. Marcin 47 „Pasaż Różowy”, Poznań ul. Szczepankowo 66;

- Arcid Sp. z o.o. Blumedica Galeria Sucholeska ul. Obornicka 85;

- EDU-START Placówka Kształcenia Ustawicznego, Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademia Zdrowia i Urody Poznań, ul. Św. Jerzego 6/10;  

- Ententino Sklep z odzieżą dziecięcą w Suchym Lesie, ul. Nowy Rynek 4;

- Hipermarket Auchan Swadzim w Tarnowie Podgórnym, ul. Św. Antoniego 2;

- „Casa Blanca” ul. Jodłowa 1a, Jelonek Salon Kosmetyki, Fryzjerstwa i Masaży;

- Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o. Kraków, ul. Ładna 2;

- Med-Polonia Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Obornicka 262, ul. Starołęcka 42;

Miejsca, w których będą przysługiwać zniżki oznaczone będą specjalnym znakiem „TU OBOWIĄZUJE KARTA DUŻEJ RODZINY”. Karty wydawane są  bezpłatnie. Aby je otrzymać należy złożyć wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Lesie. Wniosek do pobrania znajduje się również  w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy.

UCHWAŁA RADY GMINY SUCHY LAS

WNIOSEK

ZOSTAŃ PARTNEREM GMINNEGO PROGRAMU

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować Państwa, że w dniu 28 listopada 2013 roku Rada Gminy Suchy Las uchwaliła uchwałę nr XLI/442/13 w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”. Inicjatywa taka jak naszej Gminy znajduje ogromne poparcie Pary Prezydenckiej, Bronisława i Anny Komorowskich, znanych z zaangażowania w działania na rzecz rodzin.

Celem Programu jest wspieranie i promowanie rodzin wielodzietnych wychowujących minimum trójkę dzieci oraz ułatwienie im dostępu do sportu, kultury, rekreacji i innych usług, umacnianie modelu rodziny wielodzietnej oraz pomoc w realizacji funkcji rodziny, a także poprawa warunków życiowych rodzin wielodzietnych.

Program realizowany będzie przez:
– Park Wodny Octopus w Suchym Lesie,
– Centrum Kultury Gminy Suchy Las,
– inne podmioty, które zadeklarują chęć współpracy.

Uchwała przewiduje możliwość przystąpienia każdego przedsiębiorcy z terenu Gminy do Programu „Karta dużej rodziny”. Zwracamy się zatem do Państwa z propozycją rozważenia możliwości przystąpienia do tego Programu. Oferując zniżki na swoje towary i usługi, nie tylko udzielicie Państwo wsparcia rodzinom mieszkającym w naszej gminie, ale również zyskacie nowych, stałych klientów.
 
Przystąpienie do Programu to dowód Państwa wrażliwości społecznej i sposób na stworzenie pozytywnego wizerunku firmy. Aby stać się Partnerem Programu „Karta dużej rodziny” wystarczy wypełnić deklarację przystąpienia do Programu i przesłać ją lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Suchy Las. W formularzu tym, który pobrać można z załącznika, określają Państwo zakres preferencyjnych warunków dla rodzin wielodzietnych. Po podpisaniu porozumienia w sprawie współpracy, otrzymacie Państwo materiały z logo programu do oznakowania siedziby prowadzenia działalności gospodarczej, zyskacie Państwo prawo do wykorzystywania logotypu Programu na swoich stronach internetowych i materiałach reklamowych.

Liczymy, że przyjmą Państwo z zainteresowaniem niniejszą propozycję.

DEKLARACJA

POROZUMIENIE - PARTNER ZEWNĘTRZNY

POROZUMIENIE - PARTNER WEWNĘTRZNYKONTAKT

 

Informacje w sprawie:

RZĄDOWEGO PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY udziela:
• Izabela Julkowska
tel. 61 8926 266
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GMINNEGO PROGRAMU KARTA DUŻEJ RODZINY udziela:
• Paulina Olszewska
tel. 61 8926 256
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 
Last modified onWednesday, 21 December 2016 15:38
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności