Logo
Print this page

Projekt pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” - wkrótce będą podpisywane umowy

12 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las” w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Przypomnijmy, 31.08.2017 r. gmina Suchy Las wraz z gminą Rokietnica i gminą Puszczykowo złożyła wniosek o dofinansowanie na instalacje do pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii. Ta wspólna inicjatywa jednostek samorządu terytorialnego związana jest ze zmniejszeniem emisji CO₂, zwiększeniem poziomu produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki wybudowaniu instalacji OZE u mieszkańców Gmin, obejmujących instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, uda się osiągnąć wymierne korzyści w postaci poprawy jakości powietrza oraz redukcji dwutlenku węgla.

Po podpisaniu przez gminę Suchy Las umowy dofinansowania, zostanie przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której wybrany wykonawca zrealizuje całą inwestycję.

Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów pomiędzy mieszkańcami a Gminą, określających warunki uczestnictwa w projekcie.

W przypadku rezygnacji z udziału w ww. projekcie, prosimy o niezwłoczne złożenie pisemnego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Suchy Las.

 

Last modified onThursday, 16 May 2019 12:16
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności