TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Elementy strony (95)

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Biedrusku

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Gmina Suchy Las pozyskała środki z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, największego programu finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Inwestycja jest realizowana w Biedrusku, na ul. Świerczewskiego, Ogrodowej i Powstańców Wielkopolskich. Dzięki budowie powstanie 1 700 m. sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 4 000 m ² nawierzchni asfaltowej oraz 2 500 m ² chodników oraz przepompownia.

Całkowita wartość projektu to 1 191 549,00 zł., natomiast kwota dofinansowania to 823 428,15 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Read more...

Projekty współfinansowane z funduszy europejskich

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
na lata 2004-2006


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007-2013

 


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2007-2013


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013


 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
na lata 2014-2020
 
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020


 
Read more...

Kadencja 2018 - 2020


Na kadencję 2018/2019 do Gminnej Rady Sportu przez Wójta Gminy Suchy Las powołani zostali:

– przewodniczący: Krzysztof Graczyk – prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Red Box,

– zastępca: Henryk Kusza – prezes UKS Gimnazjon Suchy Las,

– sekretarz: Łukasz Kolendowicz – członek zarządu UKS Octopus,

– członkowie: Violetta Pałącarz (Urząd Gminy), Mirosław Rewers (Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie), Katarzyna Kustoń (Gminny Ośrodek Sportu).
Read more...

OBWIESZCZENIE w sprawie podziału woj. wielkopolskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

W załączniku zamieszczamy treść obwieszczenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka o podziale Województwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, oraz ich numery, granice i liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym, a także o siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
Read more...

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków gminnych, miejskich, powiatowych komisji wyborczych i wojewódzkiej komisji wyborczejZgłoszenia kandydatów na członków gminnych, miejskich, powiatowych komisji wyborczych i wojewódzkiej komisji wyborczej przyjmowane są przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w dni robocze do dnia 6 września 2018 r. w godzinach od 7.30 do 15,30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pokój 432 ( IV piętro ), bud. B.
Read more...

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r.W załączniku zamieszczamy treść uchwały w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 20 października 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności