TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
Kodeks reklamowy

Kodeks reklamowy (7)

Został przygotowany projekt uchwały reklamowej

Zespół Reklamowy Urzędu Gminy Suchy Las, po zinwentaryzowaniu na mapach wektorowych reklam przy drogach publicznych, przygotował projekt uchwały reklamowej, który został wysłany do uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  Projekt uchwały został również przekazany do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Read more...

TRWAJĄ PRACE NAD "KODEKSEM REKLAMOWYM"

Urząd Gminy przeprowadził inwentaryzację wszystkich reklam przy drogach publicznych na terenie gminy. Obecnie trwa opracowanie ich lokalizacji na mapach wektorowych.

Ponadto zespół z firmy „Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna” przystąpił do  następnego etapu prac, tj. do szczegółowego opracowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Read more...

Zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zainstalowanych na terenie gminy Suchy Las tablic i urządzeń reklamowych

Na wykonawcę inwentaryzacji zainstalowanych na terenie gminy Suchy Las tablic i urządzeń reklamowych z przygotowaniem bazy danych oraz projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Suchy Las, została wybrana firma „Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna” z Poznania.

Read more...

ANKIETA W SPRAWIE „KODEKSU REKLAMOWEGO” W GMINIE SUCHY LAS


W związku z podjęciem, przez Radę Gminy Suchy Las, uchwały nr XXIII/256/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, i ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane zapraszamy do udziału w anonimowej ANKIECIE, której celem jest poznanie Państwa opinii w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Suchy Las tzw. uchwały reklamowej.
 
UWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN 
Ankietę można przesłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Suchy Las, lub przysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las – najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2017 r.


Read more...

Obwieszczenie

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Suchy Las uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane". Skan obwieszczenia w załączniku.
Read more...
Subscribe to this RSS feed

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

piątek, 6 grudnia 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności