TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Administrator

Website URL:

Dla kogo działanie 8.3?







Głównym założeniem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu grupie 100 rodzin spełniających kryteria:

 • Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 • Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
  i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

  Procedury dotyczące zgłaszania usterek

  Szanowni Państwo

   W celu ułatwienia kontaktu w ramach działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz ujednolicenia postanowień dotyczących diagnostyki i zgłaszania ewentualnych usterek, przesyłamy Państwu w załączeniu następujące dokumenty:

   

  • Instrukcja użytkowania i eksploatacji zestawów abonenckich CPE Wi-Fi
  • Instrukcja użytkowania i eksploatacji zestawów abonenckich GSM
  • Procedura wstępnej diagnostyki problemu przed wezwaniem serwisu
  • Procedura zgłaszania awarii i stawki serwisowe

   

  Prosimy o zapoznanie się z treścią powyższych dokumentów oraz o stosowanie wytycznych w nich zawartych.

   Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Suchy Las







   Gmina Suchy Las otrzymała 100% dofinansowania na realizację projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Suchy Las" o numerze POIG.08.03.00-30-176/10 w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, będącego przedmiotem Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-176/10 z dnia 16 sierpnia 2011 r.

   GCI sp. z o.o. przygotowała wniosek i zdobyła dla Gminy dotację w wysokości 1.300.000 zł (wartość dofinansowania projektu – 100%). W ramach projektu zakupionych i przekazanych zostanie 100 rodzinom komputery wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu. Ponadto w ramach projektu zostanie przekazany sprzęt komputerowy do Świetlic na terenie Gminy Suchy Las. Uczestnicy otrzymają szkolenia z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu.



   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO.

    Karta Dużej Rodziny


    Joanna Nowak, Sekretarz Gminy Suchy Las

    Wprowadzenie rządowego programu Karta Dużej Rodziny zbiegło się praktycznie z wprowadzeniem karty samorządowej, realizowanej na podstawie uchwały Rady Gminy Suchy Las, dlatego wyjaśniam Państwu kwestię współistnienia obu programów.

    W listopadzie ubiegłego roku Rada Gminy Suchy Las uchwaliła uchwałę nr XLI/442/13 w sprawie Programu „Karta dużej rodziny”. Kilka miesięcy trwało przygotowanie zarządzeń wykonawczych i ustalenia z potencjalnymi partnerami Gminy w zakresie realizacji Programu. W ostatnim czasie czekaliśmy również na wejście w życie – zapowiadanej wcześniej – rządowej Karty Dużej Rodziny, aby uniknąć ewentualnego dublowania się obu przedsięwzięć. Ostatecznie udało się wystartować z obydwoma programami w jednym terminie – od 16 czerwca bieżącego roku.

    Karta Dużej Rodziny wprowadzona programem rządowym, obowiązuje na terenie całego kraju i dotyczy obszarów, wymienionych na stronie www.rodzina.gov.pl. Natomiast samorządowa Karta Dużej Rodziny wydawana jest wyłącznie mieszkańcom gminy Suchy Las, spełniającym określone kryteria. 

    Obie Karty praktycznie się uzupełniają, choć zasady ich wydawania nie są identyczne. W Urzędzie Gminy każdy zainteresowany może za jedną wizytą, u jednego pracownika, pobrać oba wnioski i załatwić formalności dotyczące obu dokumentów. Kartę samorządową wydajemy w ciągu kilku dni, czas oczekiwania na kartę ogólnopolską to około 30 dni.

    Trwa czas wdrażania Kart Dużej Rodziny, ciągle zmienia się liczba partnerów obu kart, to jest podmiotów, które stosują ulgi dla ich posiadaczy. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa uwagi i sugestie dotyczące realizacji zarówno karty samorządowej, jak i rządowej. Każdą rodzinę, która spełnia kryteria, zachęcamy do skorzystania z obu kart.

     Subscribe to this RSS feed

     Urząd Gminy Suchy Las
     ul. Szkolna 13,
     62-002 Suchy Las
     tel. 061 8926-250

     WWW: www.suchylas.pl
     email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Herb Gminy Suchy Las

     Straż Gminna w Suchym Lesie
     ul. Poziomkowa 39
     tel. 061 8125-181,
     0606-310-419

     Komisariat Policji w Suchym Lesie
     ul. Poziomkowa 5,
     62-002 Suchy Las
     tel. 061 8413-010,
     tel. 698 084 696

     Policja Poznań
     tel. 061 8415-611,
     8415-612

     Straż Pożarna - tel. 998
     Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
     Pogotowie Gazowe - tel. 992
     Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

     Zakład Energetyczny Szamotuły
     tel. 061 292-82-15

      

     Zakład Komunikacji Publicznej
     Suchy Las Sp. z o.o.
     www.zkp.com.pl

     Zakład Gospodarki Komunalnej
     Sp. z o.o.
     zgksuchylas.eu

     GCI Sp. z o.o.
     gci.suchylas.pl

     Park Wodny OCTOPUS
     www.octopus.suchylas.pl

     poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku
      
      
      
      
     • YouTube

     • Newsletter

      Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
      Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
     • FB

       

     UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

     Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności