Logo
Wydrukuj tę stronę

Tereny pod inwestycje

Teren w Suchym Lesie - ul. Szkółkarska

Teren inwestycyjny na sprzedaż przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie


Właściciel: Gmina Suchy Las

Powierzchnia: 0,6394 ha

Oznaczenie geodezyjne: działki nr 528/6 (0,0700 ha), 528/7 (0,1365 ha), 528/8 (0,1464 ha), 528/9 (0,0600 ha), 529/12 (0,1433 ha), 529/14 (0,0832 ha) – objęte wspólna księgą wieczystą o numerze KW PO1P/00262961/2

Położenie: działki położone w Suchym Lesie w rejonie ul. Szkółkarskiej. Teren płaski, częściowo ogrodzony płotem murowanym i płytami betonowymi, od strony ul. Szkółkarskiej płot drewniany na cokole z cegły klinkierowej. Teren działek częściowo utwardzony płytami betonowymi, częściowo porośnięta drzewami i krzewami. Na działce nr 528/8 znajduje się budynek pawilonu handlowego w konstrukcji stalowej z płyt warstwowych o powierzchni użytkowej 90,95m2, składający się z trzech pomieszczeń komunikacji i zaplecza sanitarnego. Budynek wybudowany w połowie lat 90-tych. Stan techniczny dostateczny, standard pomieszczeń niski. Budynek wyposażony w instalację elektroenergetyczną, wodną, kanalizacyjną oraz wentylacyjną grawitacyjną. Budynek nie posiada własnego źródła ciepła. Na działkach nr 529/12 i 529/14 znajduje się budynek produkcyjny o powierzchni użytkowej 528,64m2,wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w konstrukcji murowanej (cegła typu „żabinka” i pustak szlakowy) z zapleczem socjalno-sanitarnym, wybudowany na przełomie 1991/92 r. Dach dwuspadowy kryty płytą warstwową PW i częściowo papą, posadzki betonowe w części sanitarnej kryte płytkami ceramicznymi. Budynek wyposażony w energię elektryczną, wodnokanalizacyjną, wentylacyjną grawitacyjną oraz odgromową. Centralnego ogrzewania brak. Stan techniczny budynku dostateczny, standard bardzo niski. W sąsiedztwie zabudowa przemysłowo-usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna.

Uzbrojenie: W utwardzonej ulicy Szkółkarskiej uzbrojenie w infrastrukturę komunalną tj. wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna i sieć teletechniczna. Kanalizacji deszczowej brak.    Energia elektryczna – warunki podłączenia określi ENEA  w Szamotułach, ul. Nowowiejskiego 6. Gaz – warunki podłączenia określi Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15. Podłączenie wod.-kan. – warunki określi Aquanet Sp. z o.o. w Poznaniu.

Przeznaczenie terenu w MPZP: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Suchy Las nr XII/98/2011, działki nr  528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12 i 529/14 leżą w terenie przeznaczonym pod usługi. Plan przewiduje możliwość usytuowania wyłącznie jednego budynku działalności usługowej (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, wysokość budynku do 10 m). W ramach budynku usługowego dopuszczenie lokalizacji lokalu mieszkalnego usytuowanego powyżej pierwszej kondygnacji, o maksymalnej powierzchni użytkowej 60 m2.Na działkach o nr 528/6 i 528/7 od strony północno-zachodniej należy wykonać zieleń izolacyjną - 1 ZI  (wysoką z przewagą roślin zimozielonych o szerokości 3 m). Na działce o nr 528/8 od strony południowo-wschodniej należy wykonać zieleń izolacyjną - 2 ZI (wysoką z przewagą roślin zimozielonych o szerokości 3 m). Na działkach o nr 529/12 i 529/14 od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej należy wykonać zieleń izolacyjną - 2 ZI (wysoką  z przewagą roślin zimozielonych o szerokości 3 m).

Forma odstąpienia: Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunki przetargu w odrębnym ogłoszeniu.

Osoba do kontaktu: Teresa Juja – kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy w Suchym Lesie, tel. 61 89 26 281, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teren prywatny Golęczewo

dz. 436/2; obszar: 36 ha 6899 m2.

Określa się następujące przeznaczenie terenów (pełna uchwała w załączniku):
1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolem 1.P,U;
2) tereny publicznych dróg dojazdowych – oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolami 2.KDD i 3.KDD;
1) tereny publicznej drogi lokalnej – oznaczone w tekście i na rysunku miejscowego planu symbolem 4.KDL.goleczewo-strona

Teren prywatny w Złotnikach - YouNick

Na sprzedaż lub pod dzierżawę działki o powierzchni od 7000 m2 - 15000 m2, łącznie tworzące teren o powierzchni 123400 m2 (12.34 ha) w Złotnikach pod Poznaniem. Teren obejmuje działki o następujących numerach 276/31; 276/32; 276/33; 276/34; 276/35; 276/25; 276/26; 276/27; 276/28; 276/29.  MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU GRUNTU ZARÓWNO W CAŁOŚCI, JAK POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK. Oferta dotyczy przykładowej działki o powierzchni 7000 m2.

For sale or lease:  plots of 7000 m2 - 15000 m2, forming an area of 123400 m2 (12.34 hectares) in Złotniki near Poznan. The area includes plots of the following numbers 276/31; 276/32; 276/33; 276/34; 276/35; 276/25; 276/26; 276/27; 276/28; 276/29. POSSIBILITY OF PURCHASE OF LAND EITHER IN WHOLE AS INDIVIDUAL PLOTS. The offer applies to sample plot of 7000 m2.

KSZTAŁT SHAPE

Działki posiadają regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Teren jest płaski i obecnie niezabudowany, porośnięty zielenią niską.

Rectangular area, single rectangular or square sites.

PRZEZNACZENIE ZONING

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania teren przeznaczony jest pod usługi i produkcję lekką ( 1/PU -  teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w tym handlowej). 45% powierzchni zabudowy.

1/PU – Areas of manufacturing facilities, storehouses and warehouses, as well as service-provision development, including commercial development.

LOKALIZACJA LOCATION

Działka znajduje się na północnym krańcu aglomeracji poznańskiej w miejscowości Złotniki, przy ul. Obornickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie parku technologicznego YouNick oraz marketu budowlanego Leroy Merlin.  W odległości 4 km od działki znajduje się węzeł komunikacyjny Poznań Północ stanowiący połączenie z trasą ekspresową S11 (Zachodnia Obwodnica Poznania), bezpośrednio skomunikowaną z Autostradą A2. Działka znajduje się:
- 12 km od ścisłego centrum Poznania
- 15 km od portu lotniczego Poznań – Ławica
- 15 km od stacji PKP Poznań Główny
- 1,2 km od stacji PKP Złotniki (bezpośrednio skomunikowana ze stacją Poznań Główny)
W odległości ok. 250 m od działki znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej ZKP Suchy Las.

Sites are located in Złotniki near Poznań. The Park's advantage is its location in the vicinity of the main domestic and foreign communication routes – near the national road no. 11 and the Poznań Western Ring Road. The Złotków interchange is located just 4 km from the sites. Sites are located:
- 12 km from the city centre of Poznań
- 15 km from the Poznań–Ławica Airport
- 15 km from Poznań Główny Railway Station
- 1,2 km from Złotniki Railway Station

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA EXISTING INFRASTRUCTURE

Elektryczność na terenie / Electricity brak / none
Odległość przyłącza od granicy terenu/ Connection point (distance from boundary)  - 270m
Napięcie/ Voltage - 15kV
Dostępna moc/ Available capacity - Zgodnie z ustaleniami z gestorem/ In accordance with the arrangements made with the administrator

Gaz na terenie/ Gas  - brak/none
Odległość przyłącza od granicy działki/ Connection point (distance from boundary) - 270m
Wartość kaloryczna - Calorific value - 40,788 MJ/m3
Średnica rury/ Pipe diameter – 90mm
Dostępna objętość/ Available capacity - Zgodnie z ustaleniami z gestorem/ In accordance with the arrangements made with the administrator

Woda na terenie/ Water supplybrak/none
Odległość przyłącza od granicy terenu/ Connection point (distance from boundary) – 10m
Dostępna objętość/ Available capacity - Zgodnie z ustaleniami z gestorem/ In accordance with the arrangements made with the administrator

Kanalizacja na terenie / Sewage discharge  - brak/none
Odległość przyłącza od granicy terenu/ Connection point (distance from boundary) - 100m
Dostępna objętość/ Available capacity - Zgodnie z ustaleniami z gestorem/ In accordance with the arrangements made with the administrator

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie/Treatment plantbrak/ none

Telefony/ Telephonebrak/none
Odległość przyłącza od granicy terenu/ Connection point (distance from boundary) -  280m

FORMA ZBYCIA - DISPOSAL

Sprzedaż lub dzierżawa
Sale or lease

SĄSIEDZTWO – NEIGHBORHOOD

Park technologiczny YouNick, market budowlany Leroy Merlin, centrum dystrybucyjne AXPOL, w dalszej odległości zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz pola uprawne.

YouNick technology park, Leroy Merlin, AXPOL, further away single-family residential buildings and farmland.

CENA – PRICE

Cena za standardową działkę o powierzchni 7 000 m2/ Price for a standard plot of 7 000 m2: 1 680 000 zł + VAT

Cena za m2/ Price for m2: 240zł/m2 + VAT

Cena za teren inwestycyjny o powierzchni 123 400 m2/ Price for the investment land of 123 400 m2: 28 272 000 zł + VAT

Ceny podlegają negocjacjom / Prices are negotiable

INFORMACJE O GMINIE SUCHY LAS - INFORMATION ABOUT COMMUNE

Działka zlokalizowana jest w dynamicznie rozwijającej się Gminie Suchy Las. Gmina ta jest od lat zauważana przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach, gmina plasuje się zawsze w czołówce (dochody gminy na mieszkańca w 2014 roku wyniosły 6581 zł, przy średniej dla Polski 5398,35 zł). Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Okolica jest dobrze skomunikowana z obwodnicą Poznania - 4 km od węzła Poznań – Złotkowo.

A land for investment is located in the dynamically developing Suchy Las commune. For years, this commune has been noticed by entities examining the financial health of local governments. The commune is always on the top of the published rankings (the commune's revenue per resident in 2014 were PLN 6581, while the average revenue for Poland in that year was PLN 5398.35). The rankings mainly appreciate a climate for entrepreneurs, tax policy, and the authorities' ability to manage budget of the commune. Being located in the vicinity of Poznań, an important economic, cultural, and educational centre, creates favourable conditions for investors interested in conducting their business activities. The area is well connected with the Poznań Western Ring Road – right by the national road no. 11 and near the Poznań-Suchy Las junction. The YouNick investment area is intended for the construction of space for: offices, laboratories, warehouses, plants (light industry manufacturing), services, server rooms, and parking spaces.

Kontakt/Contact: Paulina Włodarska, +48 797 701 074, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnio zmienianypiątek, 05 sierpień 2016 07:25
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.