Kategorie główne

Kategorie główne (2282)

Linia 904 pojedzie objazdem!

 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniach od 1 do 7 kwietnia nastąpi całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w Złotnikach na ul. Łagiewnickiej. W związku z powyższym autobusy linii nr 904, po obsłużeniu przystanku Złotniki/Osiedle, zostaną skierowane do pętli Złotniki/Wieś objazdem przez ulicę Złotnicką i Słoneczną.
Czytaj dalej...

Zmiana terminu zamknięcia przejazdu kolejowego na ul. Pawłowickiej

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież-Piła Główna” informuje o zmianie terminu zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu ul. Pawłowickiej w Złotnikach na dzień od 1.04.2019 do dnia 5.04.2019 r. Powyższe dni mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.
Czytaj dalej...

Przyszłość w Twoich Rękach!

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Przyszłość w Twoich Rękach!”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe. Okres realizacji  od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności