TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Sprawdź, co można rozliczyć w zeznaniu podatkowym za 2017 rok

Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady informuje, że weszły w życie istotne zmiany dot. odliczeń, które będzie można rozliczyć już w zeznaniu za 2017 r., składanym do 30 kwietnia br. 

Darowizny na krwiodawstwo

Odliczeniu od dochodów podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371, z późn.zm.).

Ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników.

Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.
Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego (zobacz) oraz na działalność pożytku publicznego (zobacz).

Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów albo odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Odliczeń dokonuje się:

 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody
 1. a) z działalności gospodarczej
 2. b) z najmu, dzierżawy
    -  podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37.
Podatnik odliczający darowizny jest obowiązany w zeznaniu podatkowym  wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, w szczególności jej nazwę i adres.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy  PIT.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki na utrzymanie psa asystującego

Odliczeniu od przychodów podlegają wydatki na utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. t.j. z 2016 r. poz. 2046).

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie nie dotyczy wydatków, kt

 1. a)  sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 2. b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 3. c) odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Odliczeń dokonuje się:
 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑28.
Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią przepisów, o których mowa w podstawie prawnej lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna".

Podstawa prawna:
art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz art. 26  ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych.

Używanie samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych

Odliczeniu od przychodów podlegają wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. dochód osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 10.080 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

 1. a)  sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 2. b) zwrócone w jakiejkolwiek formie,
 3. c)  odliczone od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego wysokość poniesionych wydatków.

Odliczeń dokonuje się:

 • w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu,
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑28.

Z uwagi na warunki skorzystania z ulgi należy zapoznać się z treścią przepisów, o których mowa w podstawie prawnej lub z broszurą informacyjną „Ulga rehabilitacyjna".

Podstawa prawna: art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz art. 26 ustawyz dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 25 styczeń 2018 11:33
Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

sobota, 23 lutego 2019 roku
 
 
 
 
 • YouTube

 • Newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
 • FB

   

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności