Logo
Wydrukuj tę stronę

Ruszył nabór wniosków o dotacje na zabytki


Wójt Gminy Suchy Las ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las, w terminie do 18 lutego 2019 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesłać lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suchy Las, 62-002  Suchy Las, ul. Szkolna 13.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Suchy Las potwierdzona pieczęcią wpływu.

Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/485/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las.

Formularz wniosku dostępny jest w załączniku.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne wskazane w uchwale, o której mowa w ust. 4. Treść uchwały dostępna jest w załączniku.

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 18 styczeń 2019 09:25
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności