TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Komunikaty (581)

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza

Na podstawie art. 91 ust. 9 i 9e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania projektów:
1) Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej 
2) Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz 
3) Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10. 

Wobec powyższego od dnia 11 kwietnia do dnia 2 maja 2019 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentów.

Wersja elektroniczna ww. projektów Programów ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia/ Ogłoszenia 2019”

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:
- pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.

Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędą się w dniach:
1. 24.04.2019 r. Ratusz w Kaliszu, Główny Rynek 20, sala nr 36; godz. 11.00 – projekt Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz
2. 25.04.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, Sala konferencyjna część B, piętro 10:
godz. 13.30 - projekt Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej
godz. 16.00 - projekt Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10.
Czytaj dalej...

Zaproszenie do konkursu pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w XX edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.

Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej zmierzającej do poprawy jakości powietrza i sposobu gospodarowania odpadami. Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien wykazywać społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek - zgłoszenie do konkursu” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XX edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Regulaminie Konkursu oraz „Wniosku - zgłoszenie do konkursu”.

Wszystkie dokumenty związane z wnioskiem nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich tj. innych niż wnioskodawca i jego przedstawiciele.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku do promocji działań proekologicznych i prokulturalnych przez Województwo Wielkopolskie, bez ograniczeń czasowych. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników oraz na wykorzystanie (na różnych polach eksploatacji) materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach tego Konkursu.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Czytaj dalej...

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29.06.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na przystosowaniu Poznańskiego Węzła Kolejowego do obsługi kolei dużych prędkości oraz zapewnienia jego intermodalności z innymi środkami transportu. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku. 
Czytaj dalej...

Powiat Poznański ogłosił II Otwarty Konkurs Ofert na rok 2019

Powiat Poznański ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego (wsparcie/powierzenie) w roku 2019 w zakresie kultury i sztuki oraz pomocy społecznej.
 
Wśród zadań objętych wsparciem (wymagany 20% wkład własny) znalazły się m.in.:
• organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego
• wydawanie/wspieranie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu poznańskiego
• wydawanie/wspieranie publikacji dotyczących powiatu poznańskiego w szczególności w obszarze kultury i sztuki, sportu, turystyki i przedsiębiorczości
• wpieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 
Termin składania ofert: 15 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 24 kwietnia 2019 r.
Termin realizacji zadań: 13 maja-10 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.powiat.poznan.pl

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

niedziela, 17 listopada 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności