Logo
Wydrukuj tę stronę

Sięgnij po środki unijne - dofinansowanie dla firm z WielkopolskiLokalna Agencja Rozwoju Gospodarczego wraz z Consulting Coaching Business informują, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 3 lipca 2018 r. ogłosił nabór wniosków nr RPWP.01.05.02‑IZ‑00‑30‑001/18 ramach Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Termin naboru: 06.08.2018 do 28.09.2018

Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
  • średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu:
  • 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 5 000 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 65% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/275
Ostatnio zmienianyczwartek, 05 lipiec 2018 15:57
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności