Logo
Wydrukuj tę stronę

Poznań wypowiada się w sprawie uciążliwości zapachowych, emitowanych ze składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie

IMG 8439

Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo, w którym Zastępca Prezydenta Miasta Poznania informuje, że  służby miejskie od dłuższego czasu podejmują działania w celu wyeliminowania uciążliwości odczuwanych przez mieszkańców okolic instalacji w Suchym Lesie, tj.:

 

- z dniem 1 stycznia 2017 r. została zamknięta kwatera P3, stąd zaprzestano przyjmować odpady do unieszkodliwiania na tę kwaterę,

- pozyskano decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie kwatery P3 składowiska w Suchym Lesie,

- podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu na realizację zadania polegającego na rekultywacji kwatery P3 wraz z instalacją odgazowania,

- regularnie wykonywany jest oprysk powierzchni kwatery P3 preparatem przeznaczonym do stosowania w instalacjach związanych z przetwarzaniem odpadów zmieszanych w celu zapobiegnięcia wystąpieniu uciążliwości zapachowych,

- dla zoptymalizowania zarządzania odpadami zielonymi i biodegradowalnymi w ramach nowo powstałej biokompostowni planuje się wybudowanie hali magazynowej, która uniemożliwi składowanie odpadów na otwartym terenie, a co za tym idzie - rozprzestrzenianie się zapachów.

Ponadto wszystkie planowane zadania mają zostać zakończone najpóźniej w ciągu dwóch lat.

Zastępca Prezydenta informuje również, że na stronie internetowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. na bieżąco przedstawiany jest proces postępu prac w przedmiotowym zakresie. Natomiast przeprowadzona w styczniu br. na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego kontrola przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie stwierdziła naruszeń w przestrzeganiu wymagań w zakresie postępowania z odpadami.

Ostatnio zmienianyśroda, 13 wrzesień 2017 15:56
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności