TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

Zawnioskuj o pieniądze na likwidację azbestu!Wzorem ubiegłych lat Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Urząd Gminy zachęcają mieszkańców do wzięcia udziału w programie pozwalającym na pozbycie się z terenu nieruchomości niebezpiecznych i szkodliwych wyrobów azbestowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

– właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości nieprowadzący działalności gospodarczej,

– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

– jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,

- instytuty badawcze,

– stowarzyszenia ogrodowe lub działkowcy.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowanie obejmuje zdjęcie z dachu, odbiór z nieruchomości, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

W jaki sposób skorzystać z dofinansowania?

Należy złożyć (osobiście lub listownie) w Urzędzie Gminy wypełniony wniosek. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Interesanta, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las lub z załącznika.

Czy każdy składający wniosek otrzyma dofinansowanie?

Ze złożeniem wniosku nie należy zwlekać – wnioski rozpatrywane będą do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku materiał zawierający azbest usunięty zostanie z terenu nieruchomości.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 10 lipca 2018 roku lub do wyczerpania środków finansowych na realizację zadania.

Ile to kosztuje?

Dofinansowanie na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynosi 100 %.

Uwaga! W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

 

Urząd Gminy Suchy Las prosi o dokładne wypełnianie składanych wniosków.

Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest;

2) zgodę właściciela nieruchomości - w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste;

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności - zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest;

4) w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z sektorem produkcji rolnej, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

5) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Powrót na górę

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności