Logo
Wydrukuj tę stronę

Zmień ogrzewanie na proekologiczne z pomocą Powiatu Poznańskiego!

Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i wprowadzenie proekologicznego systemu ogrzewania, w tym:
– podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym lub olejem opałowym,
– ogrzewanie elektryczne,
– pompę ciepła,
– ogrzewanie za pomocą nowoczesnego, zasilanego automatycznie, niewyposażonego w ruszt awaryjny, kotła na paliwo stałe, w przypadku braku możliwości technicznych podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

O dofinansowanie mogą występować właściciele lub współwłaściciele (także wspólnoty mieszkaniowe) lokali znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego - osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy (w tym podmioty prowadzące działalność rolniczą) zainteresowani zmianą systemu ogrzewania w tych lokalach.

Wnioski można składać w dniach od 21 maja 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej informacji o dofinansowaniu znajduje się na stronie www.powiat.poznan.pl.

© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności