Logo
Wydrukuj tę stronę

Oświadczenie Wójta Gminy Suchy Las w sprawie publikacji medialnych dot. kontroli CBA

Szanowni Państwo! W 2018 roku CBA kontrolowało działania gminy związane z budową, dzierżawą, a następnie nabyciem budynku szkoły przy ul. Konwaliowej w Suchym Lesie. W trakcie kontroli udostępniono wszystkie dokumenty w tych sprawach oraz złożono wyjaśnienia. 24 stycznia br. w mediach ukazała się informacja o przekazaniu przez CBA sprawy do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu.
Zarówno komunikat, jak również pozostałe na jego bazie materiały prasowe są w mojej ocenie krzywdzące i jednostronne.
Pomija się w nich fakt istnienia dwóch dodatkowych umów, zabezpieczających przejęcie przez gminę na własność budynku szkoły w 2029 roku oraz odpłatne użytkowanie wieczyste działki gminnej przez partnera prywatnego. Informacja, która sugeruje, że tylko gmina jest płatnikiem w dzierżawie budynku, jest w mojej ocenie nie do przyjęcia!

Płatnikiem jest także druga strona zawartych umów – czyli firma MHA Invest. Przez 15 lat ponosi koszty opłat za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości. Przez całe 15 lat firma zobowiązana jest do wykonywania obowiązkowych przeglądów i konserwacji urządzeń. W pełni ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i estetykę budynku. Zobowiązana jest również do ponoszenia kosztów ubezpieczenia.

Pragnę również oświadczyć, że wybór partnera prywatnego w realizacji tego projektu odbył się w oparciu o przeprowadzony przetarg publiczny. Natomiast wybór modelu finansowania był ściśle związany z ówczesna sytuacją ekonomiczną naszej gminy.
Dzięki tym decyzjom – w trudnym dla oświaty 2014 roku – zapewniliśmy najmłodszym uczniom  sucholeskiej szkoły podstawowej bardzo dobre warunki do edukacji, jednocześnie dbając o wysoki poziom architektoniczny powstałej zabudowy.
Wyrażam przekonanie, że dokładna analiza wszystkich aspektów zrealizowanego projektu oświatowego przy ul. Konwaliowej pozwoli organom zajmującym się tą sprawą na szybkie i pozytywne zakończenie sprawy. 

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
 
Ostatnio zmienianypiątek, 01 luty 2019 14:49
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności