TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

W dniach 20-24 lutego 2012 r. obchodzony jest po raz kolejny Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

 W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodził się pomysł obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Czytaj dalej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wójt Gminy Suchy Lasna podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.) ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i seniorów z Gminy Suchy Las w 2012 roku (Zarządzenie Nr 159/2011 Wójta Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2011 r.).

Czytaj dalej...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu dwóch ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Czytaj dalej...

IV EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza IV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj dalej...

Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: „Sportowo-rekreacyjna aktywizacja dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las jako środek w przeciwdziałaniu uzależnieniom”

W dniu 23 lutego 2012 r. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX zwróciło się do Wójta Gminy Suchy Las z wnioskiem o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Sportowo-rekreacyjna aktywizacja dzieci i młodzieży Gminy Suchy Las jako środek w przeciwdziałaniu uzależnieniom”.
Oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX w dniu 23 lutego 2012 r. spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Czytaj dalej...

20 marca na spotkanie z pracodawcą

20 doradców EURES – europejskich publicznych służb zatrudnienia z 12 krajów będzie gośćmi Europejskich Dni Pracy Poznań 2012, które odbędą się 20 marca w Poznaniu. Udział w targach pracy, bo taki charakter będzie miała ta impreza, zgłosiło także 36 wystawców, w tym pracodawców polskich i zagranicznych. Oferować będą łącznie prawie trzysta miejsc zatrudnienia.

Czytaj dalej...

ZAKAZ WYPALANIA TRAW!

trawa

Wypalanie traw powoduje szereg zagrożeń i strat w środowisku naturalnym i sprowadza zagrożenie pożarowe. Każdego roku w pożarach giną ludzie i zwierzęta, ogień niszczy glebę i wyjaławia ziemię i jej naturalny bio-system, który tam się znajduje. Wypalanie traw jest częstą przyczyną większych pożarów. Każdy pożar, każda interwencja Straży Pożarnej to poważne sumy pokrywane z budżetu gminy i państwa. Oznacza to, iż my ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Urząd Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8926-250

WWW: www.suchylas.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Herb Gminy Suchy Las

Straż Gminna w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 39
tel. 061 8125-181,
0606-310-419

Komisariat Policji w Suchym Lesie
ul. Poziomkowa 5,
62-002 Suchy Las
tel. 061 8413-010,
tel. 698 084 696

Policja Poznań
tel. 061 8415-611,
8415-612

Straż Pożarna - tel. 998
Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
Pogotowie Gazowe - tel. 992
Pogotowie Wodociągowe - tel. 994

Zakład Energetyczny Szamotuły
tel. 061 292-82-15

 

Zakład Komunikacji Publicznej
Suchy Las Sp. z o.o.
www.zkp.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
zgksuchylas.eu

GCI Sp. z o.o.
gci.suchylas.pl

Park Wodny OCTOPUS
www.octopus.suchylas.pl

środa, 20 listopada 2019 roku
 
 
 
 
  • YouTube

  • Newsletter

    Jeżeli chcesz otrzymywać nowe informacje o tym, co dzieje się w naszej Gminie, na swoją skrzynkę wpisz adres email
    Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację klauzuli informacyjnej: Pobierz klauzulę informacyjną
  • FB

     

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności