Logo
Wydrukuj tę stronę

Hej, słyszysz??? Ruszyła realizacja regionalnego programu zdrowotnego dla szóstoklasistówSzpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu realizuje regionalny program zdrowotny – „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej, słyszysz???”. W związku z tym do udziału w bezpłatnym przesiewowym badaniu słuchu zaprasza wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Wielkopolski, szczególnie z północno-zachodniej części regionu oraz zachęca rodziców i opiekunów prawnych do wyrażania zgody na uczestnictwo swojego dziecka w projekcie. 

Celem głównym programu jest wczesne wykrywanie oraz prewencja czuciowo-nerwowa ubytków słuchu wśród młodzieży klas szóstych szkół podstawowych z Wielkopolski poprzez przeprowadzenie badań przesiewowych i działań informacyjno-edukacyjnych.
Na cel główny składają się cele szczegółowe planowane do osiągnięcia w okresie realizacji projektu:
  • Przeprowadzenie bezpłatnego, specjalistycznego badania przesiewowego słuchu na terenie Szkół Podstawowych w kierunku wykrycia wczesnych ubytków słuchu związanych z hałasem.
  • Zwiększenie dostępu do badań diagnostycznych na obszarze województwa Wielkopolskiego w kierunku wczesnych ubytków słuchu związanych z hałasem o ograniczonym potencjale świadczenia usług zdrowotnych w tym zakresie.
  • Zwiększenie świadomości na temat higieny słuchu i prawidłowych zachowań w tym względzie.

Projekt skryningu słuchowego uczniów klas szóstych szkół podstawowych województwa wielkopolskiego zwiększy wykrywalność patologii słuchu związanej z czynnikami zewnętrznymi. Przeprowadzenie i analiza danych ankietowych wśród młodzieży umożliwi opracowanie zaleceń postępowania prozdrowotnego, zaś projekt promujący higienę słuchu u nastolatków przyniesie korzyści na przestrzeni kolejnych dekad życia poprzez podniesienie poziomu wiedzy wśród młodych osób dotyczącej higieny słuchu.Ostatnio zmienianyczwartek, 23 sierpień 2018 16:10
© GCI Sp. z o.o. All rights reserved.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Przeczytaj dostosowaną do zmian w prawie ochrony danych osobowych treść – polityka prywatności