Przetarg, młotek do licytacji

Wójt Gminy Suchy Las podaje do publicznej wiadomości informację o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchym Lesie, oznaczonej jako działki nr 260/3 i 260/8 o łącznej pow. 0,0547 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00105780/1, wyznaczonego na dzień 14 listopada 2019 r., na godz. 10.Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku której zmianie uległo przeznaczenie terenu przedmiotowej nieruchomości. Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suchy Las oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Las: pokój nr 115,  tel. 61 8926-267 lub pokój nr 108, tel. 61 8926-291.

wydrukuj wydrukuj