złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, współpracujących z gminą Suchy Las, na szkolenie, które odbędzie się 28 października o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Parku Wodnego OCTOPUS (przyziemie). 

Tematyka szkolenia:

  • nowe wzory ofert, umów i sprawozdań,
  • wypełnianie dokumentacji związanej z konkursem ofert.

Czas szkolenia: ok. 3 godzin.
Prowadzący (jak poprzednio) Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Informujemy również o podobnym szkoleniu, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. od godz. 15;30 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 III piętro.  Szkolenie w Starostwie ułatwi prawidłowe złożenie wniosku dla konkursów ogłoszonych przez Starostę Poznańskiego.

wydrukuj wydrukuj