Stół z komputerami, wokół którego siedzą osoby uczestniczące w szkoleniu, osoba szkoląca stoi przy białej tablicy

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Fundusze Europejskie na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

Celem spotkania jest przedstawienie ogólnych informacji na temat możliwości wsparcia w postaci szkoleń, kursów i innych form rozwojowych, głównie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w piątek 22 listopada 2019 r. w godzinach od 10.00 do 12.00, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, V piętro, część B budynku, sala 523.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

wydrukuj wydrukuj