złączone 4 pomarańczowe puzzle w kształcie ludzików

Powiat poznański ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w obszarach: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności.

– Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe, które mają ciekawe pomysły do udziału w naborze wniosków. Nie szczędzimy pieniędzy na ciekawe inicjatywy i projekty, mające na celu wzbogacić ofertę kulturalną, edukacyjną czy też sportową dla naszych mieszkańców. Zadania mogą dotyczyć bowiem kultury i sztuki, edukacji, turystyki, kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej czy też ratownictwa i ochrony ludności – wylicza starosta poznański w artykule “Kolejny rok więcej pieniędzy” na stronie internetowej powiatu poznańskiego.

O dofinansowanie w otwartych konkursach ofert mogą się ubiegać stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe, określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór wniosków rozpoczął się 19 listopada i potrwa do 10 grudnia 2019 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje na temat otwartego konkursu ofert znajdują się na stronie powiatu poznańskiego.

wydrukuj wydrukuj