niebo z dymiącymi kominami w tle

W dniach 26 i 27 listopada 2019 r. m.in. w Poznaniu i na terenie powiatu poznańskiego wystąpi ryzyko przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc), a także osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci mogą odczuwać dolegliwości związane z wyższym poziomem pyłu PM10 w powietrzu. 

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. 

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

Przypominamy, że jakość powietrza na bieżąco można monitorować na stronie systemu Syngeos.

wydrukuj wydrukuj