grafika z domkiem i trzema kroplami deszczu lecącymi prosto do komina

Aquanet SA zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie “Nie bądź leszcz – chwytaj deszcz”.

Konkurs “Nie bądź leszcz – chwytaj deszcz” jest zaproszeniem do wspólnego kształtowania miejskiej przestrzeni z uwzględnieniem wód opadowych. Polega on na opracowaniu i realizacji koncepcji zagospodarowania wód opadowych w miejscu opadu, tj. wykorzystanie wody deszczowej w środowisku (w przestrzeni publicznej, w miejscu pracy, szkoły, zamieszkania).

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i działające na terenie świadczenia usług przez Aquanet.

Wnioski konkursowe można składać do 6 grudnia 2019 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Aquanet.

wydrukuj wydrukuj