zapraszamy do transportowego raju

Polityka gminy Suchy Las odnośnie minimalnych stawek podatku od środków transportu pozostaje niezmieniona. 28 listopada 2019 r. Rada Gminy Suchy Las po raz kolejny uchwaliła najniższe z możliwych stawki podatku od środków transportowych na rok 2020. To świetna wiadomość dla firm transportowych, zobligowanych do opłacania podatku od posiadanych pojazdów.

Gmina Suchy Las już od 15 lat stosuje najniższe z możliwych stawek podatku od środków transportowych. Przewoźnik odnosi podwójną korzyść: przewidywalność kosztów oraz niższą wysokość poniesionych wydatków. Zyskuje też gmina – liczbę zarejestrowanych pojazdów, od których odprowadzany jest podatek. Dzięki temu do budżetu gminy rocznie trafia ponad 10 mln zł!  

Oferta podatkowa gminy Suchy Las skierowana jest również do firm działających poza jej granicami. Jeśli firma nie posiada siedziby w gminie Suchy Las, może otworzyć oddział w systemie wirtualnego biura prowadzonego przez Lokalną Agencję Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Sp. z o.o. (LARG). Jej pracownicy pomogą w przygotowaniu wszelkich formalności i uruchomieniu wirtualnego biura dla oddziału firmy. Przedsiębiorcy współpracujący z Lokalną Agencją Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las mogą też liczyć na dodatkowe korzyści. Zasady współpracy określane są w umowie cywilno-prawnej.

Posiadany adres w siedzibie spółki umożliwia rejestrację na terenie gminy środków transportu, które objęte są minimalnymi stawkami podatkowymi. Po zakończeniu procesu rejestracji oddziału, pojazdy ciężarowe objęte minimalnymi stawkami podatkowymi można rejestrować na terenie gminy Suchy Las – w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Co ważne – cała operacja nie wiąże się z koniecznością dokonywania zmian w licencji transportowej.

Przewoźnicy, wybierający Suchy Las zyskują nie tylko najniższe stawki podatkowe, ale również pewność, że w kolejnych latach nie zostaną one nagle podniesione. Gmina stawia bowiem na rozwój długofalowej współpracy z przedsiębiorcami, w tym w szczególności z przewoźnikami czy firmami leasingowymi.

Przykładowe stawki podatku od środków transportu w gminie Suchy Las w 2020 r.

Typ pojazdu Stawka podatku
Samochód ciężarowy z zawieszeniem pneumatycznym, równoważnym z pneumatycznym o DMC 21 ton, trzy osie 644,00 zł
Samochód ciężarowy z innym systemem zawieszenia o DMC od 21 ton do 23 ton, trzy osie 992,00 zł
Zespół pojazdów (ciągnik + naczepa/przyczepa) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne od 12 ton do 40 ton, trzy osie i więcej 1219,00 zł

Dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las sp. z o.o.:

Jakub Malendowski, tel. 661 222 690
Justyna Wojnowska, tel. 661 777 420
[email protected], www.larg.com.pl, facebook.com/largoffice/

wydrukuj wydrukuj