bałwan na śniegu w różowym szaliku w

Gmina Suchy Las zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małych konkursów (grantów). Zadania polegać będą na organizacji półkolonii w okresie ferii szkolnych w dniach 27.01.2020 r. – 9.02.2020 r.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotację dla zadań to 20.000,00 zł.

Zadania powinny być realizowane na obszarze następujących miejscowości (jednostek pomocniczych):

  1. Suchy Las, Suchy Las – Wschód, Jelonek, Złotniki – Osiedle, Złotniki –Wieś, Osiedle Grzybowe, Złotkowo – liczba uczestników 50,
  2. Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo – liczba uczestników 30,
  3. Biedrusko – liczba uczestników 20.

Kwota dofinansowania z Gminy na jednego uczestnika zadania wynosi do 200,00 zł. Maksymalna kwota odpłatności dla uczestnika zadania może wynieść 200,00 zł.

Gmina proponuje realizację zadań w następującym zakresie:

  • okres prowadzenia działań: codziennie przez 1 tydzień (5 dni) w dniach 27.01.2020 – 9.02.2020,  w godz. 8:00 – 14:00,
  • zapewnienie opieki uczestnikom,
  • zapewnienie minimum jednego ciepłego posiłku,
  • działania polegające na organizacji zajęć sportowych, kulturalnych, itd.

Oferty należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

wydrukuj wydrukuj