dwie dziewczynki siedzące przy stole, wykonujące prace plastyczne, w tle inni uczestnicy festynu

W czerwcu 2019 r. Wójt Gminy Suchy Las podpisał ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek umowę o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i integracja mieszkańców w Domu Osiedlowym w Biedrusku”.

7 września Zarząd Osiedla Biedrusko zorganizował Piknik Rodzinny przy Domu Osiedlowym, podczas którego odbyło się wiele atrakcji dla mieszkańców, m.in. występy artystyczne, gry, zabawy i konkursy.

Pod wiatą przeprowadzono warsztaty recyklingowe. Dzieci, wykorzystując rolki po ręcznikach papierowych, mogły stworzyć kolorowe stojaki na przybory szkolne. Dzięki temu zmniejszono ilość odpadów, zwiększono poziom ponownego wykorzystania surowców i rzeczy wstępnie uznanych za zbędne.

Podczas festynu przeprowadzono także quiz ekologiczny, którego tematem była fauna i flora otaczających Biedrusko lasów i zbiorników wodnych.  

Planowane całkowite koszty realizacji zadania: 16 608 zł, kwota dofinansowania: 8 550,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalna Grupa Działania  „Kraina Trzech Rzek”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

EFR - Rekreacja i integracja w Biedrusku ze wsparciem Europejskiego Funduszu Rolnego
wydrukuj wydrukuj