grafika z ułożonymi na siebie rurami i stojącą obok postacią w odblaskowej kamizelce i kasku ochronnym

W związku z zakończeniem procedur odbiorowych Gmina Suchy Las informuje o możliwości przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej położonych na nieruchomościach w Chludowie przy ulicy Nad Torem oraz w Zielątkowie przy ulicach: Sportowej, Zielonej, Moraczewskich, Wyrzykowskiej, Wichrowej, Pogodnej, Cyprysowej, Kasztanowej, Akacjowej, Dębowej, Sosnowej, Wierzbowej, Świerkowej, Lipowej.

  1. Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest posiadanie umowy ze Spółką Aquanet na odprowadzenie ścieków. Po otrzymaniu umów, Gmina Suchy Las niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z każdym mieszkańcem w celu jej odbioru.
  2. Rozpoczynając zrzut ścieków należy wypełnić formularz „Zgłoszenie odprowadzania ścieków”, w którym podaje się termin rozpoczęcia zrzutu ścieków. Druk można pobrać z załącznika pod niniejszym artykułem, w Urzędzie Gminy (pokój 109) oraz na stronie Aquanet. Wypełnione zgłoszenie należy wysłać pocztą lub mailowo na adres: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, e-mail: [email protected]
  3. Odcinek kanalizacji sanitarnej od budynku do studni jest instalacją własną mieszkańca, budowany jest we własnym zakresie i na własny koszt (nie wymaga dodatkowych odbiorów i uzgodnień).
  4. Informacja w sprawie wodomierza ogrodowego jest dostępna na stronie Aquanet w zakładce „Dla Klienta”.
  5. Uwaga: o możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej nieruchomości z ulic: Nad Torem w Chludowie oraz Sportowa, Zielona, Moraczewskich, Wyrzykowskiej, Wichrowa, Pogodna, Cyprysowa, Kasztanowa, Akacjowa, Dębowa, Sosnowa, Wierzbowa, Świerkowa w Zielątkowie, powiadomimy Mieszkańców odrębną informacją.

Więcej informacji w sprawie można uzyskać u p. Anny Stachowiak, tel.: 61 8926-285, pok.109, e-mail: [email protected]wydrukuj wydrukuj