Wójt Gminy Suchy Las ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Suchy Las w 2020 roku z zakresu:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj