bałwan na śniegu w różowym szaliku w

Gmina Suchy Las informuje, że w ramach dofinansowania wynikającego z dotacji celowych ze środków budżetowych udzielonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) na terenie gminy Suchy Las będą organizowane półkolonie podczas ferii zimowych 2020 r. w okresie 27.01.2020 – 6.02.2020 przez 4 organizacje pozarządowe.

Zapisy na zajęcia i więcej informacji można uzyskać u następujących organizacji:

Towarzystwo Młodzieży Sportowej SUCHARY SUCHY LAS  – tel. 608-428-742, e-mail: [email protected]

  • miejsce półkolonii: Suchy Las, termin 03.02-7.02.2020.
  • miejsce półkolonii: Biedrusko, termin 27.01-31.01.2020.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SPORT DLA WSZYSTKICH – tel. 790-204-976, tel. 731-900-110, e-mail: [email protected]

  • miejsce półkolonii: Suchy Las, termin 27.01.-31.01.2020

Stowarzyszenie Artystyczne TWÓRCZOŚĆ BEZ GRANIC – tel. 506-026-298, e -mail: [email protected]

  • miejsce półkolonii: Chludowo, termin 27.01.-31.01.2020

OSP Zielątkowo – tel. 502-024-707, tel. 503-590-740.

  • miejsce półkolonii: Zielątkowo, termin 3.02-7.02.2020
wydrukuj wydrukuj