Kula ziemska z zielonymi kontynentami w objęciach dwóch liści

W dniach 3-24 lutego br. powiat poznański będzie prowadził nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne

Wysokość dotacji wynieść może 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 zł). Szczegóły o zasadach dofinansowania oraz formularze wniosków dostępne są na stronie powiatu poznańskiego.

Pisemne wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, w godzinach pracy urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do kancelarii starostwa. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

plakat ogrzewanie proekologiczne - Uzyskaj dofinansowanie i zamień kocioł na ogrzewanie proekologiczne
wydrukuj wydrukuj