- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Czas na rekrutację do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych

W lutym rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchy Las. Rekrutacja ta będzie prowadzona zgodnie z harmonogramami czynności, określonymi w zarządzeniach Wójta Gminy Suchy Las z dnia 20 stycznia br. 

Jeżeli chodzi o przedszkola, w gminie Suchy Las funkcjonują cztery placówki publiczne, w tym jedna filia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las:

Z harmonogramem postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las, można zapoznać się również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Suchy Las w zakładce „Zarządzenia Wójta” [1]. O szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w poszczególnych placówkach oświatowych.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las:

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnymRodzaj czynności
do 14 lutego 2020 r.Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
do 20 marca 2020 r. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
do 27 marca 2020 r.Weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
do 30 marca 2020 r. Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszej rekrutacji
do 3 kwietnia 2020 r.Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola
9 kwietnia 2020 r.Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
do 10 kwietnia 2020 r.Wniosek rodziców do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
do 15 kwietnia 2020 r. Odpowiedź komisji Rekrutacyjnej – uzasadnienie nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
do 21 kwietnia 2020 r. Odwołanie rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola
do 27 kwietnia 2020 r. Odpowiedź dyrektora na odwołanie

Poza publicznymi przedszkolami, w gminie funkcjonują cztery publiczne szkoły podstawowe oraz jedna filia, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las. Są to:

W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie do oddziału dwujęzycznego klasy VII prowadzone jest odrębne postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające, które rusza 27 kwietnia – harmonogram dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Suchy Las w zakładce „Zarządzenia Wójta” [2]. Natomiast o szczegółowe zasady rekrutacji należy pytać w szkole.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las:

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającymRodzaj czynności
od 10 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.Złożenie wniosku o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 16 marca 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r. Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków
do 23 marca 2020 r.do 6 maja 2020 r.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 30 marca 2020 r. do 11 maja 2020 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 6 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych