Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Suchy Las pod nazwą: „4 Pory Roku w Kajaku – Wiosna, Lato”.

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj