Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego w ramach wspierania nauki, edukacji, oświaty i wychowania w gminie Suchy Las pod nazwą: „Skrzynia Dobrawy”.

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj