Wójt Gminy Suchy Las ogłasza 4 kolejne otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

  • z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Suchy Las w 2020 roku oraz
  • z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2020 roku

Do pobrania:

wydrukuj wydrukuj