Zielona łąka z panelami słonecznymi

Urząd Gminy (Referat Oświaty i Sportu) zaprosił gminne placówki oświatowe do udziału w proekologicznych konkursach, które organizowane są w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2020 (WDE 2020) przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Konkursy „CZTERY PORY ROKU Z OZE” adresowane są dla dzieci i młodzieży z klas IV – VI i VII – VIII szkół podstawowych, a ich celem jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów.

Konkurs skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „CZTERY PORY ROKU Z OZE” oraz do swojego regionu.

Uczniowie klasy VII-VIII szkół podstawowych w ramach Konkursu mają za zadanie wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza i także na temat promowania odnawialnych źródeł energii nawiązującego do ww. nazwy Konkursu i swojego regionu.

wydrukuj wydrukuj