Treść WAŻNY KOMUNIKAT na czerwonym tle z mapą gminy

W związku z przepisami § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) informujemy, że od dnia 17 marca br. do odwołania  wprowadzamy w Urzędzie Gminy Suchy  Las zmienione zasady obsługi Interesantów. 

Komunikat w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy.

W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu, od 17 marca do odwołania zamknięty jest swobodny dostęp do budynku i biur Urzędu Gminy Suchy Las. Urzędnicy nadal jednak pracują, ciągłość działania jest zachowana, służby są w pełnej gotowości.Wszelkie możliwe sprawy prosimy załatwiać drogą elektroniczną. Zachęcamy do korzystania z przyjaznej strony www. gov.pl / odnośnik Mój Gov, gdzie po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, można złożyć formalny wniosek do tutejszego Urzędu korzystając z dedykowanych formularzy. Osoby nieposiadające profilu zaufanego mogą go założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W przypadku pytań lub chęci uzyskania informacji na temat danego rodzaju spraw można kontaktować się z urzędnikami telefonicznie, zgodnie z podanym poniżej wykazem. Informacji o sprawach i właściwych osobach do ich załatwienia udziela również Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 61 8926 250. Osoby preferujące kontakt „papierowy” prosimy o wysłanie listu lub złożenie pisma w skrzynce umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Szkolnej 13. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i podjęte środki ostrożności, osoby, które otrzymują informację z systemu o możliwości odbioru dowodu osobistego, a nie jest to sprawa pilna, proszone są o odłożenie tej czynności na bezpieczniejszy dla obu stron czas. Sprawą wymagającą osobistego załatwienia jest zgłoszenie zgonu. Kierownik USC jest dostępny pod numerem 61 8926 277, w poniższych godzinach pracy Urzędu Gminy Suchy Las. Poprzez podane kanały komunikacyjne Urząd Gminy jest dostępny: poniedziałek-czwartek: 8:00-15:00, piątek: 8:00-13:00.

W celu ułatwienia Państwu kontaktu z pracownikami Urzędu, podajemy dodatkowe informacje:

Telefon kontaktowy do Biura Obsługi Interesantów 61 8926-250

 1. Referat Bezpieczeństwa

Tel. 61 8926-516; 61 8926-513

 1. Referat Promocji Gminy

Następujące wnioski można przesyłać drogą mailową na adresy:
[email protected] oraz [email protected]

 • w sprawie zamieszczania artykułów i reklam w „Gazecie Sucholeskiej”
 • wnioski o możliwość stosowania symboli gminnych m.in. przy udzielaniu patronatu honorowego Wójta Gminy Suchy Las, jednocześnie informujemy, że aktualnie istnieje zakaz organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez masowych do odwołania

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego z Referatem Promocji Gminy. Numery kontaktowe znajdują się na stronie http://bip.suchylas.pl/157/referat-promocji/

 1. Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Telefon: 61 8926 275,  61 8926 274

 1. Referat Informacji Przestrzennej i Architektury

W sprawach prowadzonych przez Referat Informacji Przestrzennej i Architektury prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 61 89 26 517 lub 61 89 26 510 albo kontakt e-mailowy na adres: [email protected]

Wgląd stron do akt prowadzonych postępowań administracyjnych odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 1. Gminna Pracownia Urbanistyczna

Informacje dotyczące planowania przestrzennego można uzyskać pod numerem 61 8926-509 oraz adresami e-mail: 
[email protected][email protected].

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:
 1. Referat Budowlano Inwestycyjny

Sprawy dotyczące prowadzonych inwestycji zaleca się zgłaszać telefonicznie, drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

Wnioski dotyczące przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy zeskanować oraz przesłać drogą elektroniczną, a oryginały wysłać pocztą tradycyjną.

Numery kontaktowe do Referatu Budowlano-Inwestycyjnego znajdują się na stronie http://bip.suchylas.pl/154/referat-budowlano-inwestycyjny/

e-mail: [email protected]; [email protected]

 1. Referat Ochrony Środowiska

W sprawach dotyczących ochrony środowiska zaleca się kontaktować telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wnioski dotyczące udziału w programie likwidacji azbestu i wycinki drzew oraz deklaracje związane z odpadami komunalnymi zaleca się składać za pomocą poczty elektronicznej, a oryginały przesłać pocztą tradycyjną.

Numery kontaktowe do Referatu Ochrony Środowiska znajdują się na stronie http://bip.suchylas.pl/26/referat-ochrony-srodowiska/
e-mail : [email protected]

 1. Referat Komunalny

Kierownik referatu Justyna Radomska 
tel. 61 8926-262,   61 8926-503   mail: [email protected]

Zakres spraw, w których można się kontaktować:

 • bieżące utrzymanie dróg
 • wydawanie decyzji: o zajęciu pasa drogowego, lokalizacji i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg gminnych, lokalizacji zjazdów
 • wydawania zgody na poruszanie się pojazdami o tonażu powyżej 3,5 tony po drogach gminnych,
 • organizacji ruchu – rozwiązań komunikacyjnych
 • utrzymanie i konserwacja oświetlenia dróg
 •  inne prace komunalne
 1. Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzin, zgonów.  Telefon w celu umówienia osobistej wizyty:  61 8926-277  lub poprzez Biuro Obsługi Interesantów:  61 8926-250.

 1. Wydział Organizacyjny

Sprawy możliwe do załatwienia przez internet składane poprzez platformę e-puap (warunek konieczny posiadanie profilu zaufanego)

Ewidencja ludności    (tel. 61 89 26 278)  :

 • wniosek o dowód osobisty
 • wniosek o zameldowanie,  wymeldowanie
 • wniosek o udostępnienie danych
 • wniosek o wydanie zaświadczenia

Podobnie w działalności gospodarczej przedsiębiorca może samodzielnie złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej logując się na stronie https://wws.ceidg.gov.pl/ profilem zaufanym i podpisując wniosek profilem.

Telefon w sprawach działalności gospodarczej: 61 89 26 284

 1. Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Kierownik Referatu Rafał Urbaniak – 61-8926-253

 1. Referat Oświaty i Sportu

Informacje dotyczące oświaty i organizacji sportu w gminie można uzyskać pod numerem telefonu  61 8926-279

 1. Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Współpracy z Organizacjami

W sprawach dotyczących działalności Biura można kontaktować się pod numerami 61 8926-256,  61 8926-511.

Pozostałe numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe do pracowników Urzędu Gminy znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchy Las / Urząd Gminy Suchy Las / Wydziały, Referaty, Samodzielne stanowiska

Przepraszamy za utrudnienia, dziękujemy za wyrozumiałość. Wprowadzone zasady służyć mają przede wszystkim bezpieczeństwu Mieszkańców i Klientów naszego Urzędu, a także umożliwić zapewnienie ciągłości pracy gminnej administracji.

wydrukuj wydrukuj