Zdjęcie ciężarówki Zakładu Gospodarki Komunalnej bokiem

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las informuje, że od dnia 16.03.2020 do dnia 31.03.2020
– punkt kasowy jest zamknięty,
– PSZOK punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Golęczewskiej 22 a  w Chludowie jest zamknięty.

ZGK Suchy Las prosi o respektowanie powyższych informacji. PSZOK  posiada całodobowy monitoring, który zostanie udostępniony odpowiednim służbom, w przypadku próby lub dokonania podrzucenia/pozostawiania odpadów (zaśmiecania) przy/na PSZOK, drodze i działkach przyległych, co zgodnie z zapisami Kodeksu Wykroczeń, pw. skutkować może nałożeniem grzywny w wysokości 500,00 zł.

Z góry dziękujemy za odpowiedzialną postawę i wyrażone wielokrotnie już w tym tygodniu zrozumienie sytuacji z Państwa strony.

wydrukuj wydrukuj