Warzywa ułożone na straganie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, w związku z pismem otrzymanym od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w dniu 25 marca br., nakazuje bezwzględne zamknięcie wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych na targowiskach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego.

Zamknięcia punktów należy dokonać z chwilą wyprzedania towarów łatwo psujących się, które naraziłyby sprzedających na znaczne straty finansowe, lecz nie później niż do dnia 28 marca 2020 r.

Powyższy zakaz handlu w dalszym ciągu nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej, tj. budynków stałych (zlokalizowanych na targowiskach), dla których sprzedawcy przyjęli szczególne procedury ostrożności w zakresie ochrony własnej i klientów przed możliwością zarażenia się wirusem.

wydrukuj wydrukuj