- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

Miejsca kwarantanny poza domem

Informacja dla osób skierowanych na obligatoryjną kwarantannę, a nie mających możliwości jej odbycia w miejscu zamieszkania lub w miejscach wskazanych w karcie lokalizacyjnej. Wojewoda wielkopolski informuje, że osoby takie winne być zgłoszone do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które wskaże miejsca odbycia kwarantanny organizowane przez wojewodę. Miejsca kwarantanny nie będą podawane do publicznej wiadomości.

Kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
tel. 61 854 99 00, 61 854 99 10 czynne całą dobę.