Zdjęcie szyldów Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego ze skrzynką podawczą

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego zostało znacząco ograniczone.

 • Zgłoszenie zgonu jest to czynność, która wymaga bezpośredniej obsługi klienta. Aby wejść do urzędu zostaniecie Państwo poproszeni o okazanie karty zgonu. Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu.

Aby dokonać zgłoszenia zgonu należy mieć: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej. Osoba zgłaszająca zgon musi mieć ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

 • Formalności związane z wydaniem odpisu aktu stanu cywilnego Bezpośrednia obsługa klienta w sprawach o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego została zawieszona do odwołania.

Obecnie wniosek można złożyć w następującej formie:

 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.
 • drogą korespondencyjną, przesyłając na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Ponadto, istnieje możliwość złożenia kompletu dokumentów (wniosek, w tym również potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej) do skrzynki znajdującej się na ścianie budynku Urzędu Gminy.

Obecnie w czasie epidemii koronawirusa nie ma możliwości osobistego odbioru odpisu aktu stanu cywilnego. Dokumenty w wersji papierowej są przesyłane drogą korespondencyjną na wskazany we wniosku adres

 • Formalności związane z zawarciem związku małżeńskiego (ślubem cywilnym) nie są sprawą wymagającą natychmiastowego działania, dlatego do odwołania jej realizacja zostaje zawieszona.

UWAGA: W przypadku zagrożenia życia jednego z przyszłych małżonków prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 61 8926277

Zaplanowane wcześniej śluby odbywają się przy ograniczeniu liczby obecnych osób do nowożeńców oraz świadków.

 • Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy) nie jest sprawą wymagającą natychmiastowego działania, dlatego do odwołania jej realizacja zostaje zawieszona.

Jeżeli uzyskanie zaświadczenia w chwili obecnej nie jest Państwu niezbędne, to prosimy poczekać z załatwieniem sprawy.

Jeśli mimo to uważacie Państwo, że sprawa warta jest narażania zdrowia swojego i innych i zdecydujecie się sprawę załatwiać to prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 61 8926277.

Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest możliwe w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

 • Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Obecnie wniosek można złożyć wyłącznie w następującej formie:

 • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
 • drogą korespondencyjną, przesyłając na adres: Urząd Stanu Cywilnego,
  ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las.

Obecnie w czasie epidemii koronawirusa nie ma możliwości osobistego odbioru zaświadczenia. Dokument w wersji papierowej jest przesyłany drogą korespondencyjną na wskazany we wniosku adres.

 • Dokonanie uznania ojcostwa jest obecnie możliwe wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przed przyjściem do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 61 8926277.

W przypadku innych spraw dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 61 8926277 lub e-mailowy: [email protected]

wydrukuj wydrukuj