- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

30 kwietnia 14. rocznica śmierci o. Mariana Żelazka

W czwartek 30 kwietnia o godz. 18.15 w kościele pw. Wszystkich Świętych w Chludowie zostanie odprawiona kolejna msza św. o beatyfikację o. Mariana Żelazka, misjonarza werbisty pochodzącego z podpoznańskiego Palędzia. Tego dnia przypada 14. rocznica Jego śmierci.

Msza św. będzie transmitowana online na youtube, wejście także ze strony www.parafiachludowo.pl [1] oraz www.werbisci.pl [2].

Z okazji tej rocznicy oraz 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau (29 kwietnia 1945), gdzie w latach 1940-45 więziony był o. Marian, na YOUTUBE tylko w dniach 25 kwietnia – 2 maja będzie można – po kliknięciu w link youtu.be/36UuPwpZefl [3] – obejrzeć film dokumentalny o o. Żelazku pt.„Siewca nadziei” (2018) w reż. Andrzeja Biernackiego.

Misjonarze Werbiści z Chludowa przypominają, że każdego 30 dnia miesiąca w kościele parafialnym w Chludowie podczas mszy św. o godz. 18.15 (w dni powszednie, a w niedziele i święta o godz. 11) odprawiane są modlitwy o beatyfikację o. Mariana Żelazka.

Z kolei w Domu Misyjnym w Chludowie (dane do kontaktu na www.chludowo.werbisci.pl [4]) można zamawiać książkę pt. „Człowiek dla wszystkich. O. Marian Żelazek od A do Ż”.

Ojciec Marian Żelazek – misjonarz werbista to postać silnie związana z Chludowem i bardzo ważna dla społeczności Gminy Suchy Las.

Od czerwca 2002 roku jego imię nosi Zespół Szkół w Chludowie. W
październiku 2019 roku na terenie Domu Misyjnego Świętego Stanisława Kostki w nowym obiekcie zostało uroczyście otwarte Muzeum im. o. Mariana Żelazka. Natomiast 8 grudnia minionego roku w miejscowym kościele pw. Wszystkich Świętych odbyło się powołanie i pierwsza sesja Trybunału Rogatoryjnego procesu beatyfikacyjnego misjonarza werbisty.
Ojciec Marian Żelazek jest także Honorowym Obywatelem Gminy. Tytuł ten został mu nadany we wrześniu 2006 roku przez Radę Gminy.

Ojciec Marian Żelazek urodził się w 1918 roku w Palędziu (gmina Dopiewo).
Po ukończeniu Niższego Seminarium Księży Werbistów w Górnej Grupie, wstąpił do Nowicjatu Księży Werbistów w Chludowie. W 1939 roku złożył pierwsze śluby zakonne. Jako jeden z nielicznych w latach 1940-45 przeżył najpierw gehennę w poznańskim Forcie VII, a potem w Dachau i Gusen. Po wyzwoleniu w 1945 roku udał się do Rzymu na studia teologiczne, a w 1948 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Do Indii na misje wyjechał w 1950 roku, gdzie przez 56 lat niósł pomoc najbiedniejszym, trędowatym i wykluczonym. Zmarł 30 kwietnia 2006 roku, w wieku 88 lat. Jego pogrzeb odbył się w Indiach.