calculator 1680905 1280 525x350 - Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku do nieruchomości

Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, decyzją Rady Gminy Suchy Las z 23 kwietnia 2020 r. mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Z podatku za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2020 r. mogą zostać zwolnione zarówno grunty, budynki, jak i inne budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. O zwolnienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w kwietniu br. zanotowali spadek przychodów przedsiębiorstwa o 30% lub więcej w porównaniu do kwietnia 2019 r.

Aby uzyskać zwolnienie podatnik zobowiązany jest do złożenia:

  1. Korekty deklaracji od nieruchomości lub informacji od nieruchomości
  2. Oświadczenia o pogorszeniu płynności finansowej z powodu COVID – 19 (załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las z 23 kwietnia 2020 r.)
  3. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID – 19 (załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las z 23 kwietnia 2020 r.)

Pomoc, o której mowa w Uchwale nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z punktem 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19.

Do pobrania:

Uchwała nr XVII/213/20 Rady Gminy Suchy Las z 23 kwietnia 2020 r. z załącznikami (PDF, 377 KB)

Sprawdź również: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

wydrukuj wydrukuj