- Suchylas.pl - https://www.suchylas.pl -

W maju odbędzie się mobilna zbiórka odpadów problemowych – harmonogram odparyny

Informujemy, że tradycyjnie w maju na terenie gminy odbywać się będzie odbiór odpadów problemowych. Zachęcamy do skorzystania z możliwości oddania odpadów problemowych do Mobilnego PSZOK, tzw. odpadryndy.

Jakie odpady można dostarczyć do mobilnego PSZOK?

 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • tylko małe AGD i RTV (odkurzacz, czajnik, toster, lokówka, radio itp.) *
  • monitory i TV
  • sprzęt IT (komputery, drukarki, małe ksera, skanery, telefony itp.)
  • małe elektronarzędzia (wiertarki, piły, szlifierki)
  • świetlówki
 2. Akumulatory i baterie
 3. Przeterminowane leki
 4. Chemikalia:
  • farby i opakowania po farbach
  • rozpuszczalniki
  • środki ochrony roślin
  • detergenty
 5. Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych:
  • zużyty olej silnikowy i przekładniowy
  • filtry olejowe
  • opakowania po olejach

* Duże AGD jak np. lodówki, pralki, zamrażalki, zmywarki, kuchenki itp. których NIE MOŻNA dostarczyć do mobilnego PSZOK należy dostarczyć do stacjonarnego PSZOK ZGK w Chludowie przy ul. Golęczewskiej, gdzie zostaną odebrane nieodpłatnie!

Przypominamy jednocześnie, że:

 1. Przyjmowane są TYLKO wyżej wymienione odpady
 2. Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki należy przekazać odpady w ściśle określonych (poniżej) godzinach.

Kiedy i w jakim miejscu pojawi się PSZOK?

9 maja 2020 r. (sobota)

Jelonek

osiedle Grzybowe

Suchy Las

16 maja 2020 r. (sobota)

Złotniki-Osiedle

Złotkowo

Chludowo

Chludowo – Zielątkowo

Zielątkowo

Golęczewo

23 maja 2020 r. (sobota)

Złotniki

Złotniki-Wieś

Biedrusko

UWAGA!!!

Odpady należy samodzielnie umieścić w pojemnikach znajdujących się na pojeździe ZGK  Mobilnego PSZOK – zabronione jest pozostawianie odpadów w miejscu zbiórki przed przyjazdem pojazdu oraz po jego odjeździe (stanowiłoby to naruszenie przepisów jako zaśmiecanie terenów publicznych).

W związku z trwającą epidemią COVID-19 zwracamy uwagę na zachowanie obowiązujących nakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów (maseczki, rękawiczki) oraz zaleceń pracowników ZGK w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców
oraz obsługi Mobilnego PSZOK.