Laptop

W poniedziałek 18 maja 2020 r. w godz. 17-20. 40 odbędzie się pierwsza on-line ogólnopolska konferencja pt. „Między szkołą a rynkiem pracy”. Marzena Wodzińska, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego do uczestnictwa w niej zaprasza wszystkie osoby związane z kształceniem zawodowym i rynkiem pracy w Polsce.

Zachęcamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, edukatorów, trenerów oraz pracowników instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy z terenu całej Polski – mówi  Marzena Wodzińska, odpowiedzialna m.in. za edukację w Wielkopolsce,  i dodaje, że konferencja ukazuje, jak ważne jest przygotowanie młodzieży do stawiania pierwszych kroków zawodowych, promuje kształcenie i szkolenie zawodowe, poszerza wiedzę o wymaganiach rynku pracy oraz – w aspekcie poradnictwa, kariery i pracy z młodzieżą –  wzbogaca warsztat pracy, a także integruje środowiska edukacyjne i gospodarcze.

Wyzwania współczesnego, dynamicznie rozwijającego się rynku pracy wymuszają potrzebę ciągłego obserwowania jego zmian. Pojawiają się nowe zawody i sposoby wykonywania pracy. Atrakcyjny na rynku pracownik jest świadomy własnych kompetencji zawodowych, posiada umiejętności szybkiego dostosowania się do zachodzących zmian i potrzeb pracodawców. Dlatego tak ważne jest przygotowania młodzieży do stawiania pierwszych kroków zawodowych.

Problematykę związków edukacji z rynkiem pracy przedstawią eksperci, współpracujący na co dzień z jednostkami Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorami konferencji są marszałkowskie  Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz Akademia Webinaru. Natomiast honorowy patronat nad wydarzeniem przyjęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz  Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Zapisy odbywają się  pod  linkiem: https://bit.ly/konf-miedzy-szkola-a-rynkiem-pracy-18-05-2020

Natomiast szczegółowy program konferencji znajduje się pod linkiem:  www.cwrkdiz.kalisz.pl/Images/Program_konferencji_on-line_18052020.pdf 

wydrukuj wydrukuj