Mapa powiatu poznańskiego

Od czwartku, tj. 14 maja br. klienci przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa w urzędzie przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu mogą:

1. składać wnioski o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8) poprzez:

  • e-usługę i.Wniosek,
  • skrzynkę e-puap lub e-mail na adres [email protected] (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
  • przesyłkę pocztową lub kurierską,
  • złożenie osobiście w pokoju 225 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 642), telefon będzie czynny od pn. do pt.w godzinach od 8.00 do 10.00;

2. odbierać wypisy i wyrysy, mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze i inne materiały PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8):

  • preferowany sposób drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
  • osobiście w pokoju 225 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 642), telefon będzie czynny od pn. do pt.w godzinach od 8.00 do 10.00,
  • w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, możliwy odbiór drogą pocztową – na wyraźne życzenie wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: [email protected] lub telefonicznie 61 8410 642;

3. nadal nie będzie można dokonać w kasie płatności za udostępniane dokumenty przy stanowiskach bezpośredniej obsługi;

4. dla wykonawców prac geodezyjnych możliwość omówienia uwag umieszczonych w protokołach weryfikacji na dedykowanym stanowisku – I piętro po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 61 8410 625), telefon będzie czynny od pn. do pt.w godzinach od 8.00 do 10.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.podgik.poznan.pl.

W urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.

Bieżące informacje: www.bip.powiat.poznan.pl i www.powiat.poznan.pl.

wydrukuj wydrukuj