Hol w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchym Lesie

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa i mając na uwadze podjęcie niezbędnych działań tak, aby terminowo uzyskać dokumenty niezbędne do organizacji kształcenia i wsparcia dzieci w kolejnym roku szkolnym, Starosta Poznański podjął decyzję o wznowieniu od 18 maja br. działalności stacjonarnych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat poznański.

W poradniach prowadzona będzie wyłącznie diagnoza w celu wydawania opinii oraz orzeczeń. Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być i nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Dlatego w pierwszej kolejności zachęcam do kontaktu telefonicznego z poradniami w celu omówienia zasadności odbycia wizyty w placówce. Szczegółowy wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych znajduje się na: www.bip.powiat.poznan.pI/169,poradnie-psychologiczno-pedagogiczne

• Filia w Suchym Lesie
adres: pl. Nowy Rynek 2,
62-002 Suchy Las
tel.: 505-327-064
e-mail: [email protected]

Ważne! Do wprowadzonych w poradniach zasad bezpieczeństwa, każdy musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania, dana osoba nie będzie wpuszczona do placówki.

wydrukuj wydrukuj