virus 4970581 1280 560x350 - Rządowy Program Wsparcia Doraźnego dla NGO

Rada Ministrów RP przyjęła rządowy Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Program jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii.

W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO mogą uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 12 maja br.

Organizacje mogą otrzymać dotację w ramach dwóch Priorytetów:

Priorytet 1: Działania wspierające

Działania: Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Priorytet 2: Bezpieczeństwo NGO

Działania:

  1. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;
  2. Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  3. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;
  4. Wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Programu:

https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/
wydrukuj wydrukuj