Urząd Gminy widok z lotu ptaka od strony ulicy Szkolnej.

#załatwsprawęzdalnie

Urząd Gminy Suchy Las zawiadamia, że od 18 maja 2020r. rozszerza możliwość osobistego załatwiania spraw.

Zachęcamy jednocześnie do ograniczania takich wizyt do niezbędnego minimum i dalszego korzystania z elektronicznych i telefonicznych form kontaktu z urzędnikami oraz składania wniosków za pośrednictwem kanałów teleinformatycznych.

Obsługa osobista odbywać się będzie tylko na parterze głównego budynku Urzędu (wejście od ulicy Szkolnej 13)  przy przygotowanych w tym celu stanowiskach. Do budynku będzie mogła wejść ograniczona liczba osób, może więc się zdarzyć, że będzie konieczność oczekiwania w kolejce na zewnątrz budynku.

Złożenie pisma jest możliwe „bez kolejki” do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. Szkolnej 13. Kolejna skrzynka umieszczona jest wewnątrz budynku, przy Biurze Obsługi Interesanta, do której składać pisma będą osoby zgłaszające się do obsługi osobistej. Żaden dokument nie będzie przyjmowany bezpośrednio przez pracownika, bowiem całość korespondencji poddawana będzie 24 godzinnej kwarantannie i dopiero wówczas będzie nadawany bieg sprawie.

Informujemy jednocześnie, że – dla ochrony obu stron kontaktu – w Urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować (dezynfekcja rąk przy wejściu, założona maseczka i rękawiczki). W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie zostanie wpuszczona do budynku Urzędu.

Obsługa osobista odbywać się będzie:
poniedziałek – czwartek:  8.00 – 14.30
piątek: 8.00 – 12.30.

Mając świadomość, że stan epidemii i wiążących się z nim zagrożeń jeszcze nie minął, zostajemy wierni hasłu #załatwsprawęzdalnie.

W związku z czym nadal prosimy, aby wszelkie możliwe sprawy załatwiać drogą elektroniczną. Zachęcamy do korzystania z przyjaznej strony https://www.gov.pl/ odnośnik Mój Gov, gdzie po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego, można złożyć formalny wniosek do tutejszego Urzędu korzystając z dedykowanych formularzy lub – jeżeli nie ma wzoru formularza – składając pismo ogólne.

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji, w przypadku pytań lub chęci uzyskania informacji na temat danego rodzaju spraw, pod numerami telefonów podanymi w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.suchylas.pl/ w zakładce Urząd Gminy Suchy Las/ Wydziały, Referaty, Samodzielne stanowiska. Informacji o sprawach i właściwych osobach do ich załatwienia udziela również Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 61 8926 250.

Kanałami elektronicznymi jesteśmy dla Państwa dostępni: poniedziałek -czwartek: 8.00-15.00, piątek: 8.00-13.00.

wydrukuj wydrukuj