cegły z budowy i znak "roboty drogowe"

W nawiązaniu do informacji wójta gminy Grzegorza Wojtery z dnia 13 maja 2020 roku przedstawiamy listę projektów zakończonych, przeznaczonych do realizacji oraz tych będących w trakcie opracowania.

Inwestycje, dla których wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę (w załączeniu udostępniamy plany sytuacyjne poniższych zadań):

 • Suchy Las – przebudowa pasa drogowego ul. Szkółkarskiej – przebudowa linii energetycznej oraz budowa ścieżki rowerowej.
 • Suchy Las – przebudowa ul. Stefańskiego, polegająca na budowie ścieżki rowerowej i chodnika.
 • Suchy Las – budowa ul. Brzask.
 • Suchy Las – budowa przedłużenia ul. Koźlarzowej.
 • Jelonek – budowa ul. Św. Michała.
 • Złotniki Osiedle – budowa tzw. drogi serwisowej wzdłuż ul. Obornickiej, na odcinku ul. Radosna -Pawłowicka.
 • Złotniki os. Grzybowe – budowa ul. Pawiej.

Inwestycje, dla których opracowywana jest dokumentacja projektowa (dla zadań, dla których zostały opracowane koncepcje drogowe, na stronie „Plany inwestycyjne” w zakładce „Samorząd gminny” zamieszczane będą poszczególne koncepcje):

 • Suchy Las – budowa pełnej infrastruktury w rejonie ulic Mokrej, Deszczowej, Wodnej, Suchej, Polnej, Chmielnej, Zakole, Strumykowej oraz w rejonie ulic Lisiej, Klonowej, Sprzecznej, Ogrodniczej
  i Zgodnej.
 • Suchy Las – przebudowa ul. Szkolnej wraz z układem komunikacyjnym do ul. Obornickiej (odcinek ul. Sucholeskiej, Poziomkowej i Szafirowej) oraz przebudowa ul. Rzemieślniczej wraz z miejscami postojowymi.
 • Suchy Las – budowa drogi wraz z pełną infrastrukturą dz. nr 218/34 rejon ul. Zwolenkiewicza.
 • Złotkowo – uzbrajanie terenów aktywizacji gospodarczej.
 • Biedrusko – budowa infrastruktury na osiedlu Jesionowym.
wydrukuj wydrukuj