Łańcuch z Orłem

Urząd Stanu Cywilnego w Suchym Lesie informuje, że w dniu 12 czerwca 2020 r. w sprawach związanych ze sporządzeniem aktu zgonu osoby zmarłej na terenie gminy Suchy Las Z-ca Kierownika USC pełni dyżur w godz. 08:00 – 12:30.

Należy nacisnąć dzwonek.

Z-ca Kierownika Justyna Krawczyk

wydrukuj wydrukuj